Giftset Of Sencha Sho & Mai

Nhà cung cấp: Nhật Bản

435,000₫

Sencha Irodori

Nhà cung cấp: Nhật Bản

400,000₫

Sencha Mai

Nhà cung cấp: Nhật Bản

220,000₫

Sencha Sho

Nhà cung cấp: Nhật Bản

180,000₫

Sencha Tea Bag

Nhà cung cấp: Nhật Bản

450,000₫

Teabox of Sencha

Nhà cung cấp: Nhật Bản

450,000₫

500,000₫